Välkommen till Akademikertjänst!

Akademikertjänst ägs av sex fackförbund som samtliga ingår i Saco:

Sammantaget representerar förbunden cirka 250 000 akademiker.

Affärslösningar för medlemsnytta

Bolagen inom Akademikertjänst tar fram affärslösningar som ökar medlemsnyttan och ger medlemmarna sociala och privatekonomiska mervärden. Genom bolagen kan förbunden utveckla och erbjuda specialiserade och strategiska produkter som medlemmar har nytta av och som förbunden som ägare har inflytande över. 

Specialistkompetens

Genom att bolagen anställer specialister som kan upprätthålla god kompetens inom komplexa områden (t ex försäkringar), minskar de enskilda förbundens behov av egen specialistkompetens. Bolagens tjänster blir rekryteringsargument för fler medlemmar och stärker både förbunden och bolagen. Till varje företag har knutits förbundsövergripande kvalitetsgrupper som träffas regelbundet och arbetar med produktutveckling och marknadsföring.

Kontakt

Vid frågor om Akademikertjänst, kontakta Lisen Thulin lth@akademikerforsakring.se