Koncernledningen

Koncernledningen i Akademikertjänst AB har efter årsstämman 2017 följande sammansättning:

VD

  • Lisen Thulin

Styrelse

  • Richard Malmborg, ordförande
  • Lars Holmblad
  • Ulrika Larsson
  • Jenny Harlin
  • Helen Hellströmer
  • Gunnar Roos
  • Per Klingbjer